LATEST NEWS

Pameran Sempena Program Ukur Bersama Rakyat (UBeR)
16 Mar 2018

Pada 16 Mac 2018, MaCGDI telah menyertai pameran sempena Program Ukur Bersama Rakyat (UBeR) anjuran Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Selain MaCGDI, program UBeR ini turut disertai oleh Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) sebagai agensi di bawah Kementerian...

Kursus ArcGIS Dekstop bagi Agensi Pembekal Data (APD) di Negeri Perak
26 Feb 2018

Pada 26 hingga 28 Februari 2018,Pihak Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) telah mengadakan Kursus ArcGIS Dekstop yang bertempat di Bilik Latihan Komputer, Bahagian Pengurusan Maklumat, SUK, Perak kepada Pegawai dari,

  • Institut
  • ...
Pameran Sempena Program Outreach Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 2018
8 Mar 2018

Pada 8 dan 9 Mac 2018, MaCGDI, NRE telah menyertai pameran sempena Program Outreach Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 2018 anjuran JPA bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah (SASICC), Kuantan, Pahang....

Lawatan Akademik Pelajar Geodesy Engineering Diponegoro Unversity, Indonesia
6 Feb 2018

Pada 6 Februari 2018 MaCGDI, NRE telah menerima kunjungan daripada tiga (3) orang Pensyarah dan 93 orang pelajar Jabatan Kejuruteraan Geodesi, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Diponegoro, Indonesia. Lawatan akademik ini telah diketuai oleh Encik Ir. Sawitri Subiyanto selaku...

Perbincangan Halatuju Portal Mycorridor Modul GIS Antara Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) & Malaysia Invesment Development Authority (MIDA)
24 Jan 2018

Pada 24 Januari 2018,  Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) telah mengadakan satu perbincangan bersama Malaysia Invesment Development Authority (MIDA) yang bertempat di Bilik Mesyuarat Permata Aras 7 MaCGDI, NRE yang telah dipengerusikan oleh Encik Hanafi bin...