8th NGIS Presentation Video and Presentation Slide has been uploaded and available on NGIS Portal. Please visit : http://ngis.mygeoportal.gov.my/

Video Pembentangan sepanjang Simposium Maklumat Geospatial Kebangsaan ke-8 (NGIS ke 8) yang telah diadakan pada 10-11 Julai 2018 boleh dilayari di pautan