Consultancy

In line with our function that is to be a centre of reference for technical advisory and consultancy services relating to the development and use of geospatial data, MaCGDI has received several applications from several agencies interested in using the infrastructures/services provided by MaCGDI. These includes advice in the development of geospatial data, development of GIS application, on server hosting, on data hosting and on application hosting. 

 

The following are the agencies involved to obtain consultancy services during the year 2016: 

2016

 1. Jabatan Wakaf, Haji dan Zakat (JAWHAR)  | Projek Pembangunan Aplikasi bagi Pelaksanaan Geospatial Tanah Wakaf dan Majlis Agama Negeri
 2. Perbadanan Putrajaya | Perkhidmatan Transfer of Technology (TOT) Pembangunan Story Map bagi Kemudahan dan Tempat Pelancongan Putrajaya
 3. Jabatan Kesihatan Negeri Johor (JKNJ) | Pembangunan Sistem Pengurusan Penyakit Berjangkit (SPPB)
 4. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) | Projek Maklumat Geospatial Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 5. Kementerian Kerja Raya (KKR) | MyRoad-Pedia - Pemetaan Jalan/Lebuh Raya, Stesen Banci dan Lokasi Kerap Berlaku Kemalangan
 6. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) | Projek Maklumat Geospatial Loji Rawatan Air dan Empangan
 7. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia  | Projek Maklumat Geospatial APMM
 8. Jabatan Perangkaan Malaysia | Projek GIS Jabatan Perangkaan
 9. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia | Projek GIS APM
 10. Halal Development Corporation | Projek Geospatial HALMAS dan HALAL HUB
 11. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri | Projek Pemetaan GIS
 12. Pusat Zakat Melaka | Projek Pemetaan Maklumat Zakat di Negeri Melaka
 13. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani |  Projek Pemetaan Lokasi Pusat Pengumpulan dan Pembekalan Hasil Keluaran Pertanian

 

 

Antara contoh aplikasi di bawah kolaborasi bersama antara MaCGDI dan agensi adalah sepertimana berikut:

 

1. Jabatan Perkhidmatan Veterinar, MOA | Projek Veterinary Online Maps (VENOM) - Pemetaan GIS Ladang Ternakan 

2. Unit GIS Kedah | Geoinformation for Kedah (G4E Kedah) - https://www.mygos.gov.my/g4ekedah/

3. Bahagian Sumber Air dan Saliran, NRE | Integrated River Basin Online Services (IRBM) - https://www.mygos.gov.my/irbm/

4. Majlis Daerah Ledang | Pusat Pelancongan Ledang - https://www.mygos.gov.my/ledang/

 


Links that may interest you:

 Geospatial Initiatives