Consultancy

In line with our function that is to be a technical reference centre for advisory and consulting services regarding the development and application of geospatial data, MaCGDI has received several applications from several agencies that interested in using the infrastructures/services provided by MaCGDI. These includes advice in the development of geospatial data, GIS application and GIS Infrastructure (server hosting, data hosting and application hosting). 

 

The following are the agencies involved to obtain consultancy services in 2013 – 2018: 

 

1.    Jabatan Wakaf, Haji dan Zakat (JAWHAR) | Projek Pembangunan Aplikasi bagi Pelaksanaan Geospatial Tanah Wakaf dan Majlis Agama Negeri

2.    Perbadanan Putrajaya | Perkhidmatan Transfer of Technology (TOT) Pembangunan Story Map bagi Kemudahan dan Tempat Pelancongan Putrajaya

3.     Jabatan Kesihatan Negeri Johor (JKNJ) | Pembangunan Sistem Pengurusan Penyakit Berjangkit (SPPB)

4.    Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) | Projek Maklumat Geospatial Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

5.     Kementerian Kerja Raya (KKR) | MyRoad-Pedia - Pemetaan Jalan/Lebuh Raya, Stesen Banci dan Lokasi Kerap Berlaku Kemalangan

6.     Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) | Projek Maklumat Geospatial Loji Rawatan Air dan Empangan

7.     Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia | Projek Maklumat Geospatial APMM

8.     Jabatan Perangkaan Malaysia | Projek GIS Jabatan Perangkaan

9.     Angkatan Pertahanan Awam Malaysia | Projek GIS APM

10.   Halal Development Corporation | Projek Geospatial HALMAS dan HALAL HUB

11.   Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri | Projek Pemetaan GIS

12.   Pusat Zakat Melaka | Projek Pemetaan Maklumat Zakat di Negeri Melaka

13.   Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani | Projek Pemetaan Lokasi Pusat Pengumpulan dan Pembekalan Hasil Keluaran Pertanian

14.   Jabatan Kerja Raya Malaysia | Projek Monitoring Potholes

15.   Pusat Hidrografi Nasional | Pemetaan Marin SDI

16.   Lembaga Getah Malaysia | Pemetaan Kawasan Getah di Malaysia

17.   Kementerian Pendidikan Tinggi | Projek MyHEGOS (Pemetaan Lokasi IPTA, IPTS) 

18.   Jabatan Perkhidmatan Veterinar, MOA | Projek Veterinary Online Maps (VENOM) - Pemetaan GIS Ladang Ternakan 

19.  Majlis Daerah Ledang | Pusat Pelancongan Ledang - https://mygos.mygeoportal.gov.my/ledang/

20. Jabatan Perkhidmatan Awam | 1 Pesara - https://mygos.mygeoportal.gov.my/1pesara/

 


Links that may interest you:

 Geospatial Initiatives