Direktori

Abrizah binti Abdul Aziz
Pengarah
F54
Pejabat Pengarah
03-88861155
Mohamed Sofian bin Abu Talib
Timbalan Pengarah
J52
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861250
sofian@macgdi.gov.my
Ahmad Akhir bin Tompang
Timbalan Pengarah
J52
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
03-88861255
ahmadakhir@macgdi.gov.my
Norbaiyah binti Sukor
Timbalan Pengarah
F52
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861186
norbaiyah@macgdi.gov.my
Masitah binti Abd Kadir
Timbalan Pengarah
F52
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
03-88861191
masitah@macgdi.gov.my
Hanafi bin Bujang
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi
03-88861188
hanafi.bujang@macgdi.gov.my
Nor Hayati binti Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Perkhidmatan Web
03-88861206
yatie@macgdi.gov.my
Rusmin binti Che Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861159
rusmin@macgdi.gov.my
Rusliza Hanim binti Maarif
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Strategik Enterprise Architechture
03-88861184
liza.hanim@macgdi.gov.my
Siti Zainun binti Mohamad
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861209
sitizainun@macgdi.gov.my
Khairil Izwan bin Ahmad Arshad
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861208
khairil@macgdi.gov.my
Mohd Nazri bin Mustaffa
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861702
mnazri@macgdi.gov.my
Suhaimi@Suhaima binti Yahya
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861701
suhaima@MACGDI.GOV.MY
Hanafi bin Rauf
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861253
hanafi@macgdi.gov.my
Sofia binti Mohd Kassim
Ketua Penolong Pengarah
M48
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
03-88861158
sofia.kassim@macgdi.gov.my
Fauzani binti Azam
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861256
fauzani_azam@macgdi.gov.my
Nor Zuraini binti Abdul Rahim
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861228
zuraini@macgdi.gov.my
Sherly Suhana binti Muhamad
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861205
sherlysu@macgdi.gov.my
Mohd Khairani bin Md Yusop
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
03-88861254
m.khairani@macgdi.gov.my
Robin Seet Poh Aik
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861221
robin@macgdi.gov.my
Nuraliza binti Abdul Khalit
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861229
nuraliza@macgdi.gov.my
Liana binti Mohamed Ekbar
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Strategik Enterprise Architechture
03-88861185
liana@macgdi.gov.my
Nurul Afzan binti Idris
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861230
nafzan@macgdi.gov.my
Normala binti Mohamed Solehhin
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Perkhidmatan Web
03-88861193
normala@macgdi.gov.my
Mohd. Ridzuan bin Ab. Khalil
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi
03-88861201
ridzuan@macgdi.gov.my
Nurul Ain binti Aziz
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861195
nurulain@macgdi.gov.my
Siti Fatimah Binti Abdullah
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi
03-88611178
sfatimah@macgdi.gov.my
Siti Riniy Fariza binti Mohd Borham
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Strategik Enterprise Architechture
03-88861218
riniy@macgdi.gov.my
Azeleen binti Mohd Razali
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861161
azeleen@macgdi.gov.my
Rohani binti Mat Ali
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861163
rohani@macgdi.gov.my
Muhd Nur Anuar bin Janamin
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861204
anuar@macgdi.gov.my
Kan Ya A/P Ke Ang
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi
03-88861190
kanya@macgdi.gov.my
Noreen Farisa binti Mohd Nuri
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861164
noreen@macgdi.gov.my
Sharefah Nor Aliah binti Shareh Nordin
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Perkhidmatan Web
03-88861194
sharefah@macgdi.gov.my
Noorazmah binti Sudi
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Strategik Enterprise Architechture
03-88861203
noorazmah@macgdi.gov.my
Farah Liana binti Mohd Suhaimi
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861162
farahliana@macgdi.gov.my
Muhammad Tarmizi bin Abd Jalil
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861198
mtarmizi@macgdi.gov.my
Musyazid bin Md Mustaffa
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Strategik Enterprise Architechture
03-88861199
musyazid@macgdi.gov.my
Nor Safriza binti Ismail
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Strategik Enterprise Architechture
03-88861202
safriza@macgdi.gov.my
Mohamad Syukri bin Haron
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861213
syukri@macgdi.gov.my
Nur Fazreena binti Razali
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861216
nurfazreena@macgdi.gov.my
Mohamad Fathudden bin Mohamad Basir
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861215
fathudden@macgdi.gov.my
Zuhaidah binti Nordin
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861217
zuhaidah@macgdi.gov.my
Yohana binti Morni
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861251
yohana@macgdi.gov.my
Salina binti Ibrahim
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861227
salina@macgdi.gov.my
Roshana binti Mat Rafar
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi
03-88861196
roshana@macgdi.gov.my
Mohd Rifqi bin Mohd Naseri
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861214
mrifqi@macgdi.gov.my
Nurul `Izzati binti Abdul Haris
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
03-88861231
izzati@macgdi.gov.my
Siti Zuraida binti Kadir
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861226
ct_zuraida@macgdi.gov.my

Pages