Direktori

Abrizah binti Abdul Aziz
Pengarah
F54
Pejabat Pengarah
03-88861155
abrizah[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohamed Sofian bin Abu Talib
Timbalan Pengarah
J52
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861250
sofian[at]kats[dot]gov[dot]my
Ahmad Akhir bin Tompang
Timbalan Pengarah
J52
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
03-88861255
ahmadakhir[at]kats[dot]gov[dot]my
Masitah binti Abd Kadir
Timbalan Pengarah
F52
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
03-88861191
masitah.kadir[at]kats[dot]gov[dot]my
Norbaiyah binti Sukor
Timbalan Pengarah
F52
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861186
norbaiyah[at]kats[dot]gov[dot]my
Rusmin binti Che Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861159
rusmin[at]kats[dot]gov[dot]my
Nor Hayati binti Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Perkhidmatan Web dan Multimedia
03-88861206
yatie[at]kats[dot]gov[dot]my
Norlizah binti Datuk Haji Hanafiah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
Hanafi bin Bujang
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861188
hanafi.bujang[at]kats[dot]gov[dot]my
Rusliza Hanim binti Maarif
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861184
liza.hanim[at]kats[dot]gov[dot]my
Suhaimi@Suhaima binti Yahya
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861701
suhaima[at]kats[dot]gov[dot]my
Khairil Izwan bin Ahmad Arshad
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861208
khairil@[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Nazri bin Mustaffa
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861702
mnazri[at]kats[dot]gov[dot]my
Hanafi bin Rauf
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861253
hanafi[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Zainun binti Mohamad
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861209
sitizainun[at]kats[dot]gov[dot]my
Sofia binti Mohd Kassim
Ketua Penolong Pengarah
M48
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
03-88861158
sofia.kassim[at]kats[dot]gov[dot]my
Nor Zuraini binti Abdul Rahim
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861228
zuraini[at]kats[dot]gov[dot]my
Azmaliza binti Kamis
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861232
azma_kamis[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Khairani bin Md Yusop
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861254
m.khairani[at]kats[dot]gov[dot]my
Sherly Suhana binti Muhamad
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861205
sherlysu[at]kats[dot]gov[dot]my
Robin Seet Poh Aik
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861221
robin[at]kats[dot]gov[dot]my
Fauzani binti Azam
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861256
fauzani_azam[at]kats[dot]gov[dot]my
Liana binti Mohamed Ekbar
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861185
liana[at]kats[dot]gov[dot]my
Nuraliza binti Abdul Khalit
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861229
nuraliza[at]kats[dot]gov[dot]my
Nurul Afzan binti Idris
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861230
nafzan[at]kats[dot]gov[dot]my
Nurul Ain binti Aziz
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861195
nurulain[at]kats[dot]gov[dot]my
Normala binti Mohamed Solehhin
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Perkhidmatan Web dan Multimedia
03-88861193
normala[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd. Ridzuan bin Ab. Khalil
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861201
ridzuan[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Fatimah Binti Abdullah
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88611178
sfatimah[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Riniy Fariza binti Mohd Borham
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861218
riniy[at]kats[dot]gov[dot]my
Azeleen binti Mohd Razali
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861161
azeleen[at]kats[dot]gov[dot]my
Muhd Nur Anuar bin Janamin
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861204
anuar[at]kats[dot]gov[dot]my
Musyazid bin Md Mustaffa
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861199
musyazid[at]kats[dot]gov[dot]my
Noreen Farisa binti Mohd Nuri
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861164
noreen[at]kats[dot]gov[dot]my
Sharefah Nor Aliah binti Shareh Nordin
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Perkhidmatan Web dan Multimedia
03-88861194
sharefah[at]kats[dot]gov[dot]my
Rohani binti Mat Ali
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861163
rohani[at]kats[dot]gov[dot]my
Kan Ya A/P Ke Ang
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861190
kanya[at]kats[dot]gov[dot]my
Noorazmah binti Sudi
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861203
noorazmah[at]kats[dot]gov[dot]my
Farah Liana binti Mohd Suhaimi
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861162
farahliana[at]kats[dot]gov[dot]my
Muhammad Tarmizi bin Abd Jalil
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861198
mtarmizi[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohamad Fathudden bin Mohamad Basir
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861215
fathudden[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Redzuan bin Abd Rahim
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861241
redzuan_rahim[at]kats[dot]gov[dot]my
Yohana binti Morni
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861251
yohana[at]kats[dot]gov[dot]my
Salina binti Ibrahim
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861227
salina[at]kats[dot]gov[dot]my
Roshana binti Mat Rafar
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861196
roshana[at]kats[dot]gov[dot]my
Nurul `Izzati binti Abdul Haris
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861231
izzati[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Zuraida binti Kadir
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861226
ct_zuraida[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Rifqi bin Mohd Naseri
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861214
mrifqi[at]kats[dot]gov[dot]my
Nur Fazreena binti Razali
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861216
nurfazreena[at]kats[dot]gov[dot]my

Pages