LATEST NEWS

Mesyuarat Bersama Pihak World Bank
15 Feb 2017

Mesyuarat Bersama Pihak World Bank telah diadakan diantara NRE, MaCGDI, JUPEM, JKPTG, BTUP di Bilik Mesyuarat Permata, Aras 7, MaCGDI, NRE.

 

Objektif Mesyuarat ini diadakan adalah untuk membincangkan secara lanjut berkaitan...

Galeri Kejayaan NRE
28 Feb 2017

Galeri Kejayaan NRE memaparkan galeri dan memori kejayaan yang menceritakan program-program NRE, kolaborasi strategik dan hubungan antarabangsa serta penguatkuasaan akta dan undang-undang yang tela dilaksanakan di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) dan jabatan di...

Mesyuarat Pemurnian Pemakaian Dokumen Malaysian Standard For Geographic Information/Geomatics-Feature And Attribute Codes 2015 (MS1759:2015) Bil. 1/2017 Bagi Kategori Hydrography
20 Feb 2017

Mesyuarat Pemurnian Pemakaian Dokumen Malaysian Standard For Geographic Information/Geomatics-Feature And Attribute Codes 2015 (MS1759:2015) Bil. 1/2017 Bagi Kategori Hydrography telah diadakan pada 16 Februari 2017 di Bilik Mesyuarat Permata Aras 7, MaCGDI....

Kursus Penggunaan MyGOS, Sistem Koordinat dan Proses Transformasi Koordinat serta Aplikasi MyGeotranslator | 14 - 15 Februari 2017
14 Feb 2017

Kursus Penggunaan MyGOS, Sistem Koordinat dan Proses Transformasi Koordinat serta Aplikasi MyGeotranslator diadakan selama dua (2) hari melibatkan peserta yang terdiri daripada pegawai daripada Seksyen Electoral Geographic Information System (EGIS), Suruhanjaya Pilihanraya...