LATEST NEWS

Lawatan Kerja Ke Bahagian Kartografi Dan GIS (BKGIS), JUPEM
3 Jul 2019

Lawatan Kerja Ke Bahagian Kartografi Dan GIS (BKGIS), JUPEM pada 25 Jun 2019 (Selasa) bertujuan untuk ;

  • Mendapatkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam penyediaan video aplikasi e-map dari pegawai BKGIS, JUPEM.
  • ...
Sesi Khidmat Nasihat Dan Bantuan Teknikal Berkaitan Geospatial Kepada Kementerian Industri Utama (MPI)
20 Jun 2019

Pada 17 Jun 2019, MaCGDI, KATS telah berkunjung ke Kementerian Industri Utama (MPI) bagi menyantuni undangan Kementerian tersebut untuk melihat skop khidmat nasihat serta bantuan teknikal berkaitan geospatial daripada MaCGDI dalam pengurusan tanaman komoditi terutamanya...

Pelaksanaan Audit Pemantauan Tahun Kedua Pensijilan Semula ISMS Di MaCGDI Bagi Tahun 2019
28 May 2019

Pelaksanaan  Audit Pemantauan Tahun Kedua bagi Pensijilan Semula ISMS ISO/IEC 27001:2013  MaCGDI telah dilaksanakan pada 16 dan 17 Mei 2019.  Pelaksanaan ISMS yang merangkumi skop “Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) untuk menyediakan perkhidmatan keselamatan maklumat bagi...

Sisipan artikel mengenai Perkongsian Maklumat Geospatial Melalui Platform MyGOS di Buletin Perjasa Bil 1/2019
27 May 2019

Artikel mengenai Perkongsian Maklumat Geospatial melalui Platform Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) telah disisipkan di dalam Buletin Perjasa Bil 1/2019 sebagai satu kaedah penyaluran maklumat kepada semua kakitangan awam mengenai inisiatif yang telah dijalankan oleh MaCGDI dalam...

Lawatan Peserta Kursus UP07/19 (Aplikasi GIS di Jabatan/Agensi) Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
23 Apr 2019

Pada 17 April 2019, MaCGDI telah menyantuni kunjungan lawatan peserta Kursus UP07/19 bertajuk Aplikasi GIS Di Jabatan/Agensi yang dianjurkan oleh Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN). Peserta kursus ini terdiri daripada 30 orang pegawai yang bertugas di pelbagai Jabatan...