BERITA TERKINI

Lawatan Akademik Limkokwing University Of Creative Technology
18 May 2017

PUTRAJAYA – Pada 18 Mei 2017, MaCGDI telah menerima kunjungan daripada 24 orang pelajar Bachelor of Civil Engineering, Faculty of Architecture and The Built Environment, Limkokwing University of Creative Technology. Para pelajar ini telah diiringi oleh dua (2) orang...

MyGDI Newsletter Edisi 1/2017
19 Apr 2017

MyGDI Newsletter  ialah salah satu penerbitan yang dihasilkan oleh Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), Malaysia bagi menceritakan aktiviti terkini yang telah dilaksanakan di dalam Program MyGDI. Kini,...

Bengkel Penyediaan dan Penerbitan Metadata Bil.1/2017
4 Apr 2017

Bengkel Penyediaan dan Penerbitan Metadata Bil.1/2017 telah diadakan pada 4 hingga 5 April 2017. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada agensi/jabatan dalam menyediakan dan menerbitkan metadata. Bengkel ini julung kali diadakan bagi agensi...

Pameran Sempena Persidangan ICT & Geospatial Jabatan Alam Sekitar
3 Apr 2017

SELANGOR – Pada 3 April 2017, MaCGDI telah menerima jemputan daripada Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia untuk menyertai pameran sempena Persidangan ICT & Geospatial anjuran Seksyen GIS, Bahagian Teknologi Maklumat, JAS. Persidangan peringkat Jabatan ini telah...

Pameran Sempena Majlis Pelancaran Program Teenagers Engagement Towards Environment And Nature – Adopt A School
29 Mar 2017

KUALA LIPIS – Pada 29 Mac 2017, MaCGDI bersama-sama Unit Komunikasi dan Korporat (UKK) NRE telah dijemput untuk mewakili NRE untuk menjayakan pameran NRE sempena Majlis Pelancaran Program Teenagers Engagement Towards Environment and Nature – Adopt A School. Bagi pameran...

Lawatan Kerja Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri ke MaCGDI
31 Mar 2017

PUTRAJAYA – MaCGDI telah menerima kunjungan delegasi daripada pihak Unit Perancang Ekonomi (EPU) yang terdiri daripada enam (6) orang pegawai EPU dan diketuai oleh Encik Mothi A/L SK Kothandabhany, Pengarah Seksyen Pembangunan Wilayah (SPW), EPU. Lawatan...