Khidmat Runding

 

Selaras dengan fungsi MaCGDi iaitu menjadi pusat rujukan teknikal bagi khidmat nasihat dan rundingan berkaitan pembangunan dan penggunaan data geospatial, MaCGDI telah menerima beberapa permohonan daripada pelbagai agensi yang berminat untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan oleh MaCGDI dalam pembangunan GIS. Antara khidmat runding yang diberikan adalah meliputi Pembangunan Geodata, aplikasi GIS dan infrastruktur GIS (server hosting, data hosting dan application hosting).

 

Antara agensi terlibat dalam kolaborasi dan kerjasama pembangunan maklumat geospatial pelbagai projek GIS pada 2013 – 2018 adalah:

 

1.    Jabatan Wakaf, Haji dan Zakat (JAWHAR) | Projek Pembangunan Aplikasi bagi Pelaksanaan Geospatial Tanah Wakaf dan Majlis Agama Negeri

2.    Kementerian Kerja Raya (KKR) | MyRoad-Pedia – Pemetaan Projek Jalan/Lebuh Raya, Stesen Banci dan Lokasi Kerap Berlaku Kemalangan

3.    Angkatan Pertahanan Awam Malaysia | Projek GIS APM

4.    Pusat Hidrografi Nasional | Pemetaan Marin SDI

5.    Kementerian Pendidikan Tinggi | Projek MyHEGOS (Pemetaan Lokasi IPTA, IPTS) 

6.    Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) | Projek Maklumat Geospatial Kementerian Pembangunan Luar Bandar

7.    Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) | Projek Maklumat Geospatial Loji Rawatan Air dan Empangan 

8.    Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia | Projek Maklumat Geospatial APMM

9.    Jabatan Perangkaan Malaysia | Projek GIS Jabatan Perangkaan

10.   Halal Development Corporation | Projek Geospatial HALMAS dan HALAL HUB

11.   Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri | Projek Pemetaan Sekolah Dhaif (Storymap)

12.   Jabatan Kerja Raya Malaysia | Projek Monitoring Potholes

13.   Lembaga Getah Malaysia | Pemetaan Kawasan Getah di Malaysia

14.   Jabatan Perkhidmatan Awam |FindMePesara url : https://mygos.mygeoportal.gov.my/findmepesara/

15.   Jabatan Perkhidmatan Veterinar, MOA | Projek Veterinary Online Maps (VENOM) - Pemetaan GIS Ladang Ternakan

16.   Majlis Daerah Ledang | Pusat Pelancongan Ledang - https://mygos.mygeoportal.gov.my/ledang/

17.   Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | Aplikasi GIS KEDA

18.   Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) | MyHartanah

19.   Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) | Aplikasi Perpustakaan Desa

20.   Bahagian Perancangn Ekonomi Negeri Kedah (BPEN KEDAH) | Tempat Pelancongan di Negeri Kedah & Lokasi Hotel di Negeri Kedah (Story Maps)

21.   Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | Aplikasi Usahawan Kraftangan Seluruh Malaysia


Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai :

 Inisiatif Geospatial