Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Transportation Bil. 1/2017
19 Oct 2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Transportation  Bil. 1/2017 telah diadakan pada 11 Oktober 2017 di Bilik Mesyuarat Permata Aras 7, Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI),  Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)....

Hebahan MyGDI Newsletter Edisi 3/2017
16 Oct 2017

MyGDI Newsletter Edisi 3/2017 boleh diperolehi melalui pautan ini bagi paparan menggunakan storymap....

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Hydrography Bil. 1/2017
16 Oct 2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Hydrography  Bil. 1/2017 telah dipengerusikan oleh Kdr Kamarudin bin Yusuff  (TLDM) daripada Pusat Hidrografi Nasional (PHN) selaku agensi tunjak bagi kategori Hydrography. Objektif mesyuarat ini ialah bagi...

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Soil & Vegetation Bil. 1/2017
29 Sep 2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Soil & Vegetation  Bil. 1/2017 telah dipengerusikan oleh En. Ngaijan bin Agale  daripada Jabatan Pertanian Malaysia selaku agensi tunjak bagi kategori Soil & Vegetation. Objektif mesyuarat ini ialah...

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area,Parliamentary / State Electoral Area dan Census Enumeration Block Bil.1/2017
25 Sep 2017

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area,Parliamentary / State Electoral Area dan Census Enumeration Block Bil.1/2017 telah diadakan pada 25 September 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat Permata, Aras 7, Wisma Sumber Asli....

Mesyuarat Agensi Tunjak dan Custodian Data Gesopatial bagi Kategori Utility Bilangan 1 Tahun 2017
27 Sep 2017

Mesyuarat ini dilaksanakan adalah untuk menyelaras, mengemaskini dan mengenal pasti isu-isu yang timbul dalam pembangunan dan perkongsian data geospatial dalam kalangan agensi-agensi kerajaan berkaitan Utility. Selain itu, merangka perancangan aktiviti bagi kategori Utility pada tahun hadapan...

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Sempadan Pentadbiran Bil. 1/2017
6 Sep 2017

Mesyuarat diadakan bertujuan untuk menyelaras data-data geospatial di bawah kategori Demarcation. Senarai fitur yang dibincangkan adalah berkaitan dengan Sempadan Pentadbiran dan Sempadan Maritim.

 

Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Sr Chan Keat Lim, Pengarah Ukur Seksyen...

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Clearinghouse MyGDI (JTCM) 2017
18 Sep 2017

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), NRE telah mengadakan satu “Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Clearinghouse MyGDI (JTCM) 2017” pada hari Isnin, 18 September 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat Permata, Aras 7, MaCGDI, NRE...

Lawatan Institution Of Geospatial And Remote Sensing Malaysia (IGRSM)
15 Sep 2017

Pada 15 September 2017 yang lalu, MaCGDI, NRE telah menerima lawatan dari Institution of Geospatial and Remote Sensing Malaysia (IGRSM). Lawatan tersebut telah diketuai oleh Prof. Madya Gs. Dr. Abdul Rashid bin Mohamed Shariff, Presiden IGRSM dan turut diiringi oleh dua (2) orang ahli...

Kursus Penggunaan Aplikasi MyGeotranslator dan MyGOS
6 Sep 2017

Kursus ini diadakan adalah bagi memberi pendedahan dan kemahiran tentang penggunaan aplikasi MyGeotranslator dan aplikasi Malaysia Geospatial Online Services (MYGOS).

 

Selain itu, kursus ini juga diadakan bagi membantu dan memudahkan agensi pembekal data menggunapakai standard...

Pages