Berkongsi Lokasi Tempat Menarik Anda - 1 Malaysia Map

 

1Malaysia Map adalah aplikasi yang telah dibangunkan khusus untuk pengguna awam bagi menarik minat dan memberi kefahaman kepada pengguna awam berkenaan GIS. Pengguna awam boleh membuat carian tempat-tempat tumpuan seperti kedai, stesen minyak, hotel, bank, pasar dan sebagainya, membuat capaian ke data imagery dan vektor dari BING serta membuat carian interaktif melalui aplikasi ini.

 
 
 
Terdapat dua belas (12) lapisan data tempat-tempat tumpuan (POI) dalam 1Malaysia Map iaitu Tempat Ibadah, Stesen Minyak, Penginapan, Bank, Institiusi Pendidikan, Tempat Rekreasi, Pelancongan dan Destinasi Percutian, Kecemasan, Kedai Runcit dan Outlet, Bangunan Pejabat dan juga lapisan tambahan dari agensi-agendi kerajaan yang berkolaborasi.

 

Fungsi Utama 1Malaysia Map

 Membolehkan pengguna menambah, megemaskini, menghapus dan membuat carian lokasi menarik di atas peta. Antara maklumat POI yang tersedia adalah: 

  • Tempat Ibadah
  • Stesen Minyak
  • Pendidikan
  • Pelancongan dan Destinasi Percutian
  • Tempat Rekreasi
  • Penginapan
  • Bank 
  • Kecemasan
  • Kedai Runcit dan Outlet
  • Bangunan Pejabat

 Pengukuran dan melukis titik, garisan atau poligon di dalam peta dan simpan

 Menyokong pelbagai pilihan basemap seperti Bing dan OpenStreetMap

 


Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai :

 Manual Pengguna 1Malaysia Map