Permohonan Data Melalui MyGDI

Pada masa ini polisi perkongsian data geospatial melalui program MyGDI adalah percuma bagi Agensi Kerajaan dengan Agensi Kerajaan (G2G)Sekiranya anda berminat untuk memperolehi maklumat geospatial secara terperinci bolehlah melayari Katalog Metadata Geospatial atau MyGDI Explorer dengan melayari aplikasi ini dapat membantu anda untuk mendapatkan info lanjut maklumat geospatial yang dipilih. Senarai data sedia ada yang boleh di dapati melalui MyGDI bagi tujuan perkongsian G2G boleh di lihat di sini
 
                               Senarai Data Bagi Tujuan Perkongsian
 
 
Prosidur Permohonan Data G2G
 
Permohonan data geospatial di MaCGDI hendaklah dibuat secara rasmi melalui ketua jabatan yang dialamatkan kepada:
  
Pengarah
Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE) 
Aras 7 & 8, Wisma Sumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana
Presint 4, 62574, Putrajaya
No Telefon: 03-8000 8000 
No Faks : 03-8889 4851 
E-mail: 
pd@macgdi.gov.my
 
 
Permohonan Agensi Kerajaan 
 
a. Data Tidak Terhad
 1. Surat permohonan yang dialamatkan kepada Pengarah, MaCGDI perlulah menyatakan tujuan permohonan data dibuat
 2. Mengisi Lampiran III dalam Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 2007 (jika data yang diminta akan diberikan kepada Kontraktor/vendor)
 3. Mengisi Lampiran IV dalam Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 2007 bagi pelajar.

 

b. Data Terhad
 1. Surat permohonan yang dialamatkan kepada Pengarah, MaCGDI perlulah menyatakan tujuan permohonan data dibuat
 2. Mengisi 2 salinan borang Permohonan Lesen Hak cipta/ Membeli Dokumen Geospatial Terperingkat PPNM – 1 (Pind. 1/2008)
 3. Satu salinan kad pengenalan pemohon
 4. Satu salinan kad pengenalan wakil yang mengambil peta.
 5. Mengisi Lampiran III dalam Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 2007 (jika data yang diminta akan diberikan kepada Kontraktor/vendor)
 6. Mengisi Lampiran IV dalam Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 2007 bagi pelajar.

 

 c. Data JUPEM 
 1. Surat permohonan yang dialamatkan kepada Pengarah, MaCGDI perlulah menyatakan tujuan permohonan data dibuat
 2. Satu salinan Lesen Hakcipta Data Ukur dan Pemetaan Berdigit
 3. Mengisi Lampiran III dalam Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 2007 (jika data yang diminta akan diberikan kepada Kontraktor/vendor).
 4. Mengisi Lampiran IV dalam Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat 2007 bagi pelajar.