Daftar Sebagai Pembekal Metadata (Metadata Publisher)

Pembekal Metadata (metadata publisher) adalah pembekal maklumat geospatial yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan juga pengguna awam. Setiap pembekal metadata yang ingin memaparkan metadata melalui MyGDI Explorer perlu membuat pendaftaran sebagai Pembekal Metadata disini. Setelah mendaftar, pembekal metadata hendaklah menghubungi MyGeoportal Administrator untuk meminta persetujuan menjadi pembekal kandungan metadata. Sebagai alternatif dokumen metadata yang menggunakan piawaian metadata yang dikenali serta mematuhi piawaian ISO 19139 (implementasi XML bagi metadata) boleh terus dimuat-naik ke dalam sistem. Dengan ini, metadata tidak perlu lagi di isi semula secara dalam talian ke dalam sistem kerana kebanyakan perisian GIS masa kini di datangkan dengan penyunting metadata Bagi pengguna biasa tidak memerlukan pendaftaran jika ingin melayari MyGDI Explorer untuk membuat carian maklumat geospatial. Pengguna boleh terus melayarinya disini

 

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai :


 Bagaimana untuk daftar ke MyGDI Explorer