• Blok/White
  • White/Blok
  • Yellow/Nilai
  • Standard

Current Style: Standard

-A +A

Nama-nama tempat

Anda boleh menggunakan MyGeoName untuk mencari nama geografi, lokasi, sejarah dan notifikasi gazetir yang terdapat di Malaysia. Ia bertujuan memberi maklumat secara tekal dan autoritatif.