2019

Sesi Khidmat Nasihat Dan Bantuan Teknikal Berkaitan Geospatial Kepada Kementerian Industri Utama (MPI)

Pada 17 Jun 2019, MaCGDI, KATS telah berkunjung ke Kementerian Industri Utama (MPI) bagi menyantuni undangan Kementerian tersebut untuk melihat skop khidmat nasihat serta bantuan teknikal berkaitan geospatial daripada MaCGDI dalam pengurusan tanaman komoditi terutamanya sawit. Penghasilan peta dan maklumat geospatial tanaman komoditi telah dikenal pasti sebagai salah satu elemen penting dalam membantu memajukan industri komoditi yang berupaya memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara.  

 

Malay

Pelaksanaan Audit Pemantauan Tahun Kedua Pensijilan Semula ISMS Di MaCGDI Bagi Tahun 2019

Pelaksanaan  Audit Pemantauan Tahun Kedua bagi Pensijilan Semula ISMS ISO/IEC 27001:2013  MaCGDI telah dilaksanakan pada 16 dan 17 Mei 2019.  Pelaksanaan ISMS yang merangkumi skop “Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) untuk menyediakan perkhidmatan keselamatan maklumat bagi Perkongsian Data Geospatial MaCGDI” telah dilaksanakan oleh juru audit SIRIM yang diketuai oleh Encik Azran bin Mohammad Ridzuan.

Malay

Sisipan artikel mengenai Perkongsian Maklumat Geospatial Melalui Platform MyGOS di Buletin Perjasa Bil 1/2019

Artikel mengenai Perkongsian Maklumat Geospatial melalui Platform Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) telah disisipkan di dalam Buletin Perjasa Bil 1/2019 sebagai satu kaedah penyaluran maklumat kepada semua kakitangan awam mengenai inisiatif yang telah dijalankan oleh MaCGDI dalam menggalakkan lagi perkongsian maklumat geospatial di agensi-agensi kerajaan. Klik di sini untuk maklumat lanjut >>

Malay

Pages