MyGDI Working Groups

Ahli Tetap Kumpulan Kerja MyGDI Negeri Perlis terdiri daripada:
 • Wakil UPEN sebagai urus setia;
 • Wakil JPBD;
 • Wakil Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat; dan
 • Wakil MaCGDI
Wakil-wakil dari agensi lain akan dijemput apabila ada keperluan atau ada isu-isu yang berkaitan yang perlu dibincangkan.
 
Agensi Pembekal Data (APD) MyGDI Negeri Perlis terdiri daripada:
 • Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Perlis;
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Negeri Perlis;
 • Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) Negeri Perlis;
 • Majlis Perbandaran Kangar (MPK); dan
 • Jabatan Tanah dan Galian (PTG) Negeri Perlis.
Agensi Sokongan Teknikal MyGDI:
 • Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat SUK Negeri Perlis
Wakil MaCGDI  yang terlibat dengan MyGDI Negeri Perlis adalah:
 
Leader                                              : Pn Rusmin Che Abdullah (F48)
Penolong Pengarah (Sistem)       : Pn. Azeleen Bin Mohd Razali (F41)
Penolong Pengarah (Data)           : En. Mohamad Fathudden Bin Mohamad Basir (J41)
Email                                                  : wg09@macgdi.gov.my
 
Aktiviti Framework Data MyGDI Negeri Perlis:
MaCGDI telah menjalan projek Pembangunan Fundamental Dataset untuk State Geospatial Data center (SGDC) Negeri Perlis pada tahun 2010. Kategori data yang terlibat iaitu Built Environment, Demarcation, Transportation dan Utility .
 
Senarai data-data yang diterbitkan melalui MyGDI Explorer (Katalog Metadata) adalah:
 

Bil

Agensi

Produk/data

  1
 

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis (UPEN)

 1. Pelan Taman Perumahan
 2. Lokasi Kemudahan Keselamatan
 3. Lokasi Kemudahan Pendidikan dan Institusi
 4. Lokasi Jawatankuasa Kampung
 5. Lokasi Pusat Kebajikan Masyarakat
 6. Lokasi Rumah Ibadat
 7. Sempadan Pilihanraya

 

 2

Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)

 1. Rancangan Tempatan Arau
 2. Rancangan Tempatan Kangar
 3. Pelan Gunatanah Perlis
 3

Jabatan Ukur Ukur dan Pemetaan (JUPEM)

Sempadan Pentadbiran Negeri Perlis

MaCGDI representatives in the Working Group for the Kedah state are:
 
Leader          : Pn. Rusliza Hanim Bt. Maarif (F48)
PP (System) : Pn. Nurul Afzan Bt. Idris (F41)
PP (Data)      : Pn. Fauzani Azam (J44)
Email             : wg02@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Perak state are:
 
Leader          : En. Hanafi Bujang (F48)
PP (System) : Pn. Normala Bt. Mohamed Solehhin (F41)
PP (Data)      : Pn. Nurul `Izzati binti Abdul Haris (J41)
Email             : wg08@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Federal Territory are:
 
Leader          : - (F48)
PP (System) : Pn. Farah Liana Bt Mohd Suhaimi (F41)
PP (Data)      : Pn. Fauzani Bt. Azam (J44)
Email             : wg13@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Federal Territory are:
 
Leader          : - (F48)
PP (System) : Pn. Sharefah Aliah Bt Shareh Nordin (F41)
PP (Data)      : Pn. Fauzani Bt. Azam (J44)
Email             : wg13@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Selangor state are:
 
Leader          : Pn. Masitah binti Abd Kadir (F52)
PP (System) : Pn. Noorazmah Binti sudi (F41)
PP (Data)      : Pn. Salina Bt Ibrahim (J41)
Email             : wg10@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Negeri Sembilan State are:
 
Leader          : En. Hanafi B. Rauf (J48)
PP (System) : -  (F41)
PP (Data)      : Cik Yohana Bt Morni (J41)
Email             : wg05@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Malacca state are:

 

Leader              : Pn Norbaiyah Bt Sukor (F52)

PP (System)     : Pn. Noreen Farisa Bt. Mohd Nuri (F41)

PP (Data)          : Cik Nur Fazreena Bt Razali (J41)

Email                 : wg04@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Johor State are:
 
Leader          : Puan Siti Zainun Binti Mohamad (J48)
PP (System) : En. Musyazid Md.Mustaffa (F41)
PP (Data)      : En. Mohd Rifqi Mohd Naseri (J41)
Email             : wg01@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Pahang State are:
 
Leader          : En. Mohamed Sofian Bin Abu Talib (J52)
PP (System) : Pn. Nurul Ain Binti Aziz (F44)
PP (Data)      : Pn. Nor Zuraini Binti Abdul Rahim (J44)
Email             : wg06@macgdi.gov.my
 
 

MaCGDI representatives in the Working Group for the Kelantan State are:
 
Leader          : Puan Nor Hayati Bt. Abdullah (F48)
PP (System) : Pn. Siti Fatimah Bt. Abdullah (F44)
PP (Data)      : -  (J44)
Email             : wg03@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Terengganu State are:
 
Leader          : En. Nazri B Mustafa (J48)
PP (System) : Pn. Nuraliza Binti Abdul Khalit (J44)
PP (Data)      : Pn. Nor Hayati Bt. Abdullah (F44)
Email             : wg11@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Sabah State are:
 
Leader          : Pn. Suhaima Binti Yahya (J48)
PP (System) : En Muhammad Tarmizi B. Abd. Jalil (F41)
PP (Data)      : Cik Rosnani Binti Anggong (J41)
Email             : wg12@macgdi.gov.my

MaCGDI representatives in the Working Group for the Sarawak State are:
 
Leader           : En. Mohamed Sofian Bin Abu Talib (J52)
PP (System)  : Cik Kanya a/p Ke Ang (F41)
PP (Data)       : Cik Yohana Bt Morni (J41)
Email             : -