Skip to main content

Bengkel Geocoding Data Untuk Projek MyGOS Bersama JPPH Bil. 1/2019

Bengkel ini diadakan selama dua hari bermula pada 18-19 September 2019 yang melibatkan pegawai MaCGDI daripada Cawangan Pembangunan Geodata dan bersama 12 orang pegawai dari Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH). Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan kepada pihak JPPH bagi pembangunan data geospatial melalui kaedah geocoding dan pemadanan sebelum data-data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi MyGOS.