Skip to main content

Bengkel Semakan Pangkalan Data Nama Geografi (PDNG) Negeri Selangor

Bengkel Semakan Pangkalan Data Nama Geografi (PDNG) Negeri Selangor telah diadakan pada 9 – 10 Julai 2020 bertempat di Makmal Komputer Cyber 1 & 2, Aras 2, Bangunan SSAAS, Shah Alam.

 

Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk melakukan semakan terperinci terhadap nama-nama geografi bagi Negeri Selangor menggunakan Aplikasi PDNG Editor yang melibatkan perkara-perkara seperti:

 

 • - Pengesahan Nama Geografi
 • - Pindaan Koordinat
 • - Penambahan Nama Geografi
 • - Pindaan Nama Geografi
 • - Pindaan Entiti
 • - Padam Nama Geografi

 

Bengkel ini telah dihadiri oleh beberapa wakil daripada pelbagai agensi di peringkat negeri. Antara agensi yang terlibat adalah:

 • 1)   Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor
 • 2)   Majlis Bandaraya Shah Alam
 • 3)   Majlis Bandaraya Petaling Jaya
 • 4)   Majlis Perbandaran Subang Jaya
 • 5)   Majlis Perbandaran Kajang
 • 6)   Majlis Perbandaran Selayang
 • 7)   Majlis Perbandaran Ampang Jaya
 • 8)   Majlis Perbandaran Klang
 • 9)   Majlis Perbandaran Sepang
 • 10) Majlis Perbandaran Kuala Langat
 • 11) Majlis Daerah Kuala Selangor
 • 12) Majlis Daerah Sabak Bernam
 • 13) Majlis Daerah Hulu Selangor
 • 14) Pejabat Daerah dan Tanah Petaling
 • 15) Pejabat Daerah dan Tanah Klang
 • 16) Pejabat Daerah dan Tanah Gombak
 • 17) Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat
 • 18) Pejabat Daerah dan Tanah Sepang
 • 19) Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Langat
 • 20) Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor
 • 21) Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Selangor
 • 22) Pejabat Daerah dan Tanah Sabak Bernam