Skip to main content

Lawatan Kerja Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Bersama Agensi Teknikal Negeri

Pada 12 April 2021, PGN telah menerima kunjungan lawatan kerja daripada Kerajaan Negeri Johor yang diketuai oleh YBrs. Encik Mohd Fairul Bin Surian, Penolong Setiausaha Kanan di Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor (BPENJ).   

 

BPENJ berhasrat untuk menubuhkan Pusat Data GIS bagi membantu kerajaan negeri di dalam capaian data geospatial melalui satu sistem yang lebih teratur dan terkini. Justeru, lawatan kerja ini bertujuan untuk mengenali PGN selaku penyelaras MyGDI dengan lebih dekat serta memperkukuh hubungan dua hala antara tadbir urus MyGDI di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri.

 

Turut hadir bersama-sama BPENJ ialah beberapa wakil agensi teknikal negeri yang lain iaitu PLANMalaysia Johor, JUPEM Johor, UTM Johor Bahru dan Digital Johor Sdn. Bhd. Terima kasih yang tidak terhingga kepada delegasi Kerajaan Negeri Johor dan diharap lawatan kerja ini menjadi titik tolak kepada kerjasama yang mantap antara kedua-dua pihak.