Mesyuarat ke-10 Kumpulan Kerja Pangkalan Data Nama Geografi dan Gazetir Kebangsaan (KKPDNG) 2018

Date: 
Thursday, March 22, 2018

Mesyuarat ke-10 Kumpulan Kerja Pangkalan Data Nama Geografi dan Gazetir Kebangsaan (KKPDNG) 2018 telah diadakan pada 19 Mac 2018 di Bilik Mesyuarat BPEN, Wisma Sri Pahang, Kuantan, Pahang.

 

Tujuan mesyuarat diadakan adalah untuk memaklumkan kepada ahli Kumpulan Kerja Pangkalan Data Nama Geografi dan Gazetir Kebangsaan (KKPDNG) mengenai kemajuan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan dari 17 Mac 2017  hingga 16 Mac 2018 serta perancangan tahun 2018 - 2019.

 

Antara agensi yang terlibat adalah;

 • PLANMalaysia
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 • Pusat Hidrografi Nasional (PHN)
 • Jabatan Arkib Negara
 • Jabatan Warisan Negara
 • Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
 • Jabatan Kerja Raya (JKR)
 • Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
 • Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
 • Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli, Negeri Sarawak
 • Setiausaha Kerajaan Negeri  Pahang
 • Setiausaha Kerajaan Negeri  Kedah
 • Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
 • Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu
 • Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
 • Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah
 • Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
 • Unit Kerajaan Tempatan Melaka
 • Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) – Urus  setia

 

Click here to view Photo Gallery

Category: 
Year: