Skip to main content

Pelaksanaan Audit Dalam Bagi Audit Pemantauan Tahun Kedua Pensijilan Semula Information Security Management System (ISMS) MaCGDI

Pelaksanaan Audit Dalam Bagi Audit Pemantauan Tahun Kedua Pensijilan Semula ISMS MaCGDI untuk tahun 2019.

MaCGDI melaksanakan Pensijilan Semula (Recertification) ISMS ISO/IEC 27001:2013 bagi skop yang sama iaitu “Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) untuk menyediakan perkhidmatan keselamatan maklumat bagi Perkongsian Data Geospatial MaCGDI”. Tempoh sah Pensijilan Semula ISMS MaCGDI ini bermula dari 3 Julai 2017 sehingga 2 Julai 2020.

Pasukan Juruaudit Dalam KATS yang terdiri daripada :

  • Ketua Audit : Puan Halisa binti Zulkifli  (NAHRIM)
  • Juru audit : Puan Zahrina binti Ismail (BPM KATS)
  • Juru audit : Cik Emmy Farah binti Alwie (BPM, KATS)
  • Juru audit : En. Mohd Hafiz bin Sahlan (NAHRIM)