Skip to main content

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MacGDI) telah melancarkan portal baharu pada 13 September 2019. Portal baharu ini adalah yang lebih terkini,  mesra pengguna dan mudah diakses.

 

Malaysia Geoportal (MyGeoportal) merupakan sumber rujukan kepada maklumat serta aktiviti geospatial di Malaysia dan SDI antarabangsa. MyGeoportal membolehkan pengguna meneroka, melihat dan mengakses pelaksanaan MyGDI, inisiatif, program dan aplikasi-aplikasi yang berkaitan geospatial.

 

Portal tersebut boleh dilayari di laman sesawang  https://www.mygeoportal.gov.my.