Skip to main content

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan cadangan dari Pengguna Awam, Agensi Kerajaan, Swasta, Badan Berkanun, Universiti Awam dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta berkenaan keperluan bagi Projek Pembangunan Aplikasi Malaysia's Geospatial Hub (MyGeoHub).

MyGeoHub merupakan satu platform perkongsian yang menggabungkan sumber-sumber GIS terbuka seperti data dan aplikasi geospatial untuk capaian kepada orang awam. Orang awam dapat mencapai sumber-sumber geospatial secara atas talian dan dapat memanfaatkan ia bagi tujuan analisa, visualisasi dan sebagainya.

 

Kajian Keperluan Bagi Projek Pembangunan Malaysia's Geospatial Hub (MyGeoHub)