Skip to main content

Jabatan Pertanian Negeri Perak berhasrat untuk mengenali PGN dengan lebih dekat selaku penyelaras MyGDI dan melihat potensi kerjasama geospatial bagi tujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan pertanian negeri. Sesi lawatan kerja ini adalah seperti ketetapan berikut:

 

Tarikh        :  20 April 2021 (Selasa)

Masa          : 10.00 pagi

Tempat      : 1. Hadir Secara Fizikal di Bilik Pembangunan, Aras 7, Wisma Sumber Asli - untuk Timbalan Pengarah, Pembentang dan Urus setia

                      2. Hadir Dalam Talian (Pautan Zoom akan dikongsikan kemudian) – untuk Ketua Seksyen/wakil Ketua Seksyen

 

 

Pengerusi : Encik Shahril Bin Sabri

         Timbalan Pengarah Pertanian (Pengembangan)

         Jabatan Pertanian Negeri Perak

 

Tentatif     :

  1. Ucapan Alu-Aluan Pengerusi
  2. Ucapan wakil PGN
  3. Sesi Pembentangan PGN:
  • Pengenalan Kepada PGN
  • Pengenalan Kepada MyGOS
  • Pengenalan Kepada MyGeoTranslator
  • Sesi perbincangan
  • Sesi bergambar