Federal Agency Initiatives

 

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) - Malaysia Geoportal Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) - JUPEM Geoportal Malaysian Remote Sensing Agency (ARSM)

 

Jabatan Alam Sekitar (JAS) - Portal GIS Jabatan Alam Sekitar Kementerian Belia dan Sukan (KBS) - Aplikasi Pemetaan Belia Malaysia Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) - Public Info Banjir
  • Portal GIS JAS disediakan bagi kegunaan pegawai dan kakitangan Jabatan Alam Sekitar Malaysia (JAS) dalam melaksanakan tanggungjawab seharian. Portal GIS ini dilengkapi dengan beberapa modul aplikasi GIS, modul latihan, kalendar aktiviti, dan ruangan blog serta forum yang mana bertujuan menjadi sebagai salah satu alat bantuan penting bagi pegawai JAS dalam melaksanakan tanggungjawab pengurusan alam sekitar secara berkesan dengan menggunakan sepenuhnya maklumat geospatial. 
  • Portal Pemetaan Belia Malaysia merupakan salah satu kaedah yang dibentuk untuk tujuan melaporkan data-data mengenai generasi belia dalam bentuk landskap peta. Ia adalah berbentuk interaktif yang mana maklumat dan data yang dipaparkan tidak statik dan pengemaskinian data sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa.Pemetaan Belia Malaysia ini boleh diakses secara dalam talian dan dalam bentuk buku.
 

 

Jabatan Pengairan dan saliran (JPS) - On-Line Hydrological Data