Anda Mengalami Gangguan Capaian Map Service Melalui MyGOS/Aplikasi?

Untuk makluman pihak MaCGDI telah melaksanakan peningkatan lesen perisian bagi ArcGIS Server dan Portal for ArCGIS (MyGOS).  Sehubungan itu, sekiranya Tuan/Puan mengalami sebarang masalah capaian kepada map service didalam aplikasi MyGOS/aplikasi lain yang menggunakan map service dari MaCGDI mohon dapat dilaporkan kepada kami.  Tuan/Puan boleh melaporkan masalah tersebut terus ke email: gdi@macgdi.gov.my dengan mengemukakan url bagi map service yang tidak berjaya di capai dan membuat snapshot error tersebut.  Keperihatinan dan kerjasama Tuan/Puan diucapkan terima kasih dan sebarang kesulitan amatlah dikesali.