Kaji Selidik Penggunaan Aplikasi MyGDI Explorer

KAJI SELIDIK PENGGUNAAN APLIKASI MyGDI EXPLORER

 

Assalamualaikum/Salam sejahtera,

 

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas tentang penggunaan Aplikasi MyGDI Explorer yang dibangunkan oleh Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI), NRE.

 

Diharap Tuan/Puan dapat menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas bagi membantu pasukan MaCGDI untuk memperbaiki mutu aplikasi tersebut.

 

Segala butiran peribadi yang diberikan akan DIRAHSIAKAN.

 

Tempoh soal selidik adalah dari 21 Ogos 2017 sehingga 22 September 2017.

 

Pihak kami amat menghargai dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas komitmen Tuan/Puan melengkapkan soal selidik ini.

 

Capaian kaji selidik seperti berikut : https://goo.gl/forms/uvzXixxS9j76EGsH3