Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Hydrography Bil. 1/2018 dan Bengkel MyGeotranslator kepada APD kategori Hydrography | 14 November 2018