Skip to main content

Lawatan Akademik Pelajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Akuakultur, UPM Ke Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)

PUTRAJAYA – 16 November 2016, MaCGDI telah menerima lawatan akademik daripada Pelajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Akuakultur (AKU4701), UPM yang disertai seramai 18 orang pelajar dan seorang pensyarah pengiring.

 

Lawatan Jabatan Penerangan Malaysia

Pada 25 November 2016, pihak MaCGDI telah menerima kunjungan daripada Jabatan Penerangan Malaysia (JPEN), Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) yang telah diketuai oleh Tuan Haji Mohamad Fatkhul Hatta Robiki, selaku Pengarah Bahagian Perancangan Strategik dan Penyelidikan, JPEN bersama sembilan (9) orang pegawai. Lawatan ini telah dipengerusikan oleh Puan Hajah Norbaiyah binti Sukor, Timbalan Pengarah, Cawangan Khidmat ICT, MaCGDI.

 

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Sempadan Pentadbiran Bil. 1/2017

Mesyuarat diadakan bertujuan untuk menyelaras data-data geospatial di bawah kategori Demarcation. Senarai fitur yang dibincangkan adalah berkaitan dengan Sempadan Pentadbiran dan Sempadan Maritim.

 

Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Sr Chan Keat Lim, Pengarah Ukur Seksyen Perundangan Kadaster, JUPEM iaitu selaku Pengerusi Agensi Tunjak dan Custodian Data Geospatial Kategori Demarcation.

 

Antara pengisian agenda mesyuarat adalah seperti berikut :

Lawatan Kerja Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Pada 3 Oktober 2019, usaha kolaboratif geospatial MaCGDI bersama agensi lain diteruskan bersama Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). MARDI yang diketuai oleh YBrs. Puan Aida Al-Quswa binti Mohamad Ali selaku Timbalan Pengarah, Program Pengurusan Data dan Maklumat, Pusat Pengurusan ICT telah mengadakan lawatan kerja ini bertujuan membincangkan potensi MARDI berkolaboratif bersama MaCGDI dalam perkongsian maklumat geospatial.

 

Mesyuarat Agensi Tunjak dan Custodian Data Gesopatial bagi Kategori Utility Bilangan 1 Tahun 2017

Mesyuarat ini dilaksanakan adalah untuk menyelaras, mengemaskini dan mengenal pasti isu-isu yang timbul dalam pembangunan dan perkongsian data geospatial dalam kalangan agensi-agensi kerajaan berkaitan Utility. Selain itu, merangka perancangan aktiviti bagi kategori Utility pada tahun hadapan. 

 

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area,Parliamentary / State Electoral Area dan Census Enumeration Block Bil.1/2017

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area,Parliamentary / State Electoral Area dan Census Enumeration Block Bil.1/2017 telah diadakan pada 25 September 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat Permata, Aras 7, Wisma Sumber Asli.

 

Antara Pegawai/Agensi Terlibat adalah :

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Soil & Vegetation Bil. 1/2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Soil & Vegetation  Bil. 1/2017 telah dipengerusikan oleh En. Ngaijan bin Agale  daripada Jabatan Pertanian Malaysia selaku agensi tunjak bagi kategori Soil & Vegetation. Objektif mesyuarat ini ialah bagi tujuan penyelarasan, pengemaskinian dan mengenal pasti isu-isu yang timbul dalam pembangunan dan perkongsian data geospatial di kalangan agensi-agensi kerajaan.