Skip to main content

Pusat Geospatial Negara (PGN), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) akan menyertai 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMATICS AND GEOSPATIAL TECHNOLOGY (GGT2022) sebagai Penaja SILVER. GGT2022 yang diadakan pada 25-26 Mei 2022 ini dijangka dirasmikan oleh YB Datuk Ali Biju, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli dan akan dihadiri oleh ratusan pemain industri geospatial dari dalam negara dan antarabangsa.