Bagaimana untuk memohon latihan MyGDI?

 

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menggunakan borang  dan hendaklah dikemukakan kepada:
  
Pengarah
Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
Aras 7, Wisma sumber Asli
25 Persiaran Perdana, Precint 4
62574 Putrajaya
(u.p: Unit Pembangunan Modal Insan)
Atau
Faks: 03-88894851 
 
Penyelaras Program 
Sunita Binti Mohd Termizi
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pembangunan Modal Insan
Seksyen Pentadbiran & Kewangan
Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
E-mel : sunita@macgdi.gov.my
Tel : 03-8886 1176
Faks : 03-8889485