Inisiatif Geospatial

 

 

 

Katalog Metadata (MyGDI Explorer)

Aplikasi ini membenarkan pengguna untuk membuat carian berkaitan data/maklumat berkaitan geospatial.

 

Kolaborasi dan Kongsi Peta (MyGOS)

Aplikasi ini merupakan platform untuk menggalakkan perkongsian maklumat geospatial di antara pelbagai agensi atau organisasi.

 

Berkongsi Lokasi POI (MyGeoMap)

MyGeoMap adalah aplikasi yang telah dibangunkan untuk membantu pengguna awam bagi membuat carian tempat-tempat tumpuan seperti kedai, stesyen minyak dan lain-lain secara interaktif.

 

 

Perkongsian Data

 Polisi Perkongsian Data

 Senarai Data Tersedia

 Bagaimana Memohon Data

     

 

Carian Nama Geografi (MyGeoname)

MyGeoName merupakan pangkalan data yang menyimpan nama geografi, lokasi, sejarah dan notifikasi gazetir yang sah.

 

 

 

Carian Kod Fitur dan Atribut (MS 1759)

MS1759 merupakan satu kaedah pengekodan butiran dan atribut serta menyediakan penerangan berkaitan maklumat geospatial.

 

 

Carian Kod dan Nama Pengurusan Tanah (UPI)

Bagi penyelarasan Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah (Unique Parcel Identifier - UPI) seperti Negeri, Daerah, Mukim/Bandar/Pekan dan Seksyen.

 

 

MyGeotranslator

Membantu dan memudahkan agensi pembekal data mengguna pakai standard data geospatial yang telah dibangunkan oleh MaCGDI.

     

MyGDI Data Services

MyGDI Data services menyediakan antaramuka untuk capaian data-data yang boleh dikongsi di antara Agensi Kerajaan dengan Agensi Kerajaan (G2G).

 

 Hits Aplikasi

Laporan hits bagi setiap aplikasi mengikut tahun.