Perkongsian Data MyGDI

Data asas (fitur fundamental) merupakan data geospatial signifikan yang mematuhi standard dan diperlukan oleh pelbagai pihak bagi menyokong perancangan dan pembangunan sesuatu organisasi. Polisi perkongsian data asas GDC adalah percuma di kalangan agensi kerajaan (Government to Government – G2G). Namun agensi swasta, pelajar di Institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan orang awam masih boleh mendapatkan data tersebut secara terus melalui agensi pembekal data yang berkenaan. 

 

 Senarai data tersedia untuk perkongsian

  Bagaimana Memohon Data

 

Rajah 1: Polisi Perkongsian