Notis Hakcipta

NOTIS HAKCIPTA

 

Hakcipta Portal Rasmi Malaysia Geoportal dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) kecuali dinyatakan sebaliknya.Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI). Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.

 

Copyright © 2014 MaCGDI. Hak cipta terpelihara.

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
Aras7 & 8, Wisma Sumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana
Presint 4, 62574, Putrajaya.

No. Tel: 03-8000 8000 
No. Fax : 03-88894851 
E-mail: webmastermacgdi@kats.gov.my