Skip to main content

Memberi khidmat runding teknikal dalam pembangunan data geospatial di peringkat agensi persekutuan dan negeri.

 

Aktiviti – aktiviti:

  • Kolaborasi bersama agensi dalam pembangunan data geospatial;
  • gadakan mesyuarat/perbincangan bersama agensi yang terlibat berkaitan data geospatial;
  • Menyediakan latihan/bengkel yang berkaitan pembangunan data geospatial.