Skip to main content
 

MS 1759 : 2015 , Maklumat Geografi/Geomatik – Kod Butiran dan Atribut

 
Menggambarkan kaedah pengekodan butiran dan atribut yang dibuat secara nyata. Butiran merupakan objek nyata manakala atribut adalah maklumat yang dikumpul daripada butiran tersebut.
mukadepanms1759bookDokumen MS1759 ini boleh diperolehi atau dibeli melalui Jabatan Standard Malaysia (JSM).

MS 1759

 
MS1759 memudahkan perkongsian data geospatial di kalangan agensi-agensi merangkumi penyedia, pembekal dan pengguna data geospatial. Ia menetapkan kaedah bagi pengekodan data geospatial dan menyediakan deskripsi fitur dan atribut yang berkaitan.
ms1759mukadepan

Enjin Carian MS 1759

 

Enjin Carian MS1759 dibangunkan untuk membolehkan carian dibuat secara online (dalam talian) bagi kod-kod butiran dan atribut untuk digunapakai dalam pembangunan data geospatial. Carian boleh dilakukan dengan menggunakan kategori dan kata kunci. Hasil carian akan memaparkan Kod Butiran, Nama Butiran, Penerangan Butiran, Kod Atribut dan Nama Atribut.

 

Struktur Kod Kategori Data

 

MS1759 menyediakan 12 kategori struktur kod butiran seperti mana berikut:

 • A = Aeronautical
 • B = Built Environment
 • D = Demarcation
 • G = Geology
 • H = Hydrography
 • R = Hypsography
 • S = Soil
 • T = Transportation
 • U = Utility
 • V = Vegetation
 • X = Special Use
 • Z = General
Baca Lagi
strukturcodems1759