Kursus Aplikasi MyGeoTranslator kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Pahang dan agensi di negeri Pahang

Date: 
Tuesday, March 19, 2019

 

Kursus Aplikasi MyGeoTranslator kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Pahang dan agensi di negeri Pahang diadakan adalah bagi memberi pendedahan dan kemahiran tentang penggunaan Aplikasi MyGeoTranslator.

 

Selain itu, kursus ini juga diadakan bagi membolehkan agensi di Negeri Pahang mendapat pengetahuan/kecekapan dalam pengendalian data geospatial dan memastikan pelaksanaan penyediaan data GIS dapat dilaksanakan secara berterusan mengikut standard-standard yang telah ditetapkan.

 

Kursus ini diadakan selama tiga (3) hari melibatkan peserta yang terdiri daripada agensi di Negeri Pahang seperti berikut:

 

Hari Pertama

 • Majlis Perbandaran Kuantan
 • Majlis Perbandaran Temerloh
 • Majlis Perbandaran Bentong
 • Majlis Daerah Lipis
 • Majlis Daerah Bera
 • Pejabat Daerah & Tanah Maran
 • Pejabat Daerah & Tanah Pekan
 • Pejabat Daerah & Tanah Raub
 • Pejabat Daerah & Tanah Rompin
 • Pejabat Daerah & Tanah Jerantut
 • Pejabat Daerah & Tanah Cameron Highland
 • Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pahang

Hari Kedua

 • Majlis Daerah Maran
 • Majlis Daerah Pekan
 • Majlis Daerah Raub
 • Majlis Daerah Jerantut
 • Majlis Daerah Cameron Highland
 • Pejabat Daerah & Tanah Kuantan
 • Pejabat Daerah & Tanah Temerloh
 • Pejabat Daerah & Tanah Bentong
 • Pejabat Daerah & Tanah Lipis
 • Pejabat Daerah & Tanah Bera
 • Jabatan Perangkaan Negeri Pahang
 • Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pahang

Hari Ketiga

 • PLANMalaysia@Pahang
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang
 • Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pahang
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Pahang
 • Lembaga Pembangunan Tioman
 • BKT SUK Negeri Pahang
 • Perumahan SUK Pahang
 • BKSA SUK Pahang
 • PSK SUK Pahang
 • Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pahang

 

Antara modul-modul yang terkandung dalam kursus adalah seperti berikut:

 

 • Pengenalan kepada Aplikasi MyGeoTranslator
 • Sub Modul Semakan Data
 • Sub Modul Format data
 • Sub Modul Transformasi Koordinat
 • Sub Modul Unique Parcel Identifier (UPI)
 • Sub Modul MS1759
 • Sub Modul Pengisian Malaysia Geospatial Metadata Standard (MGMS)
 • Sub Modul Simbol Standard
 • Sub Modul Paparan Data Spatial

 

Klik di sini untuk galeri gambar.

Category: 
Year: