Mesyuarat Pemurniaan Dokumen Malaysian Standard For Geographic Information / Geomatics – Feature And Attribute Codes (MS1759:2015) Bil.6/2018 bagi kategori Demarcation

Date: 
Thursday, November 8, 2018

Tujuan mesyuarat diadakan adalah untuk mengharmonikan cadangan baru dan penambahbaikan kod fitur dan atribut di dalam dokumen MS1759:2015 bagi kategori Demarcation.

 

  • Urus  setia mesyuarat membentangkan kod fitur dan atribut di bawah kategori Demarcation kepada ahli mesyuarat. 

 

  • Terdapat beberapa cadangan baru penambahbaikan fitur dan atribut daripada agensi di bawah kategori ini untuk dimasukkan di dalam dokumen MS1759.

 

  • Hasil pemurnian fitur dan atribut di bawah kategori ini akan dimajukan  kepada Jawatankuasa Teknikal SIRIM (TC2 SIRIM) bagi tujuan pengesahan.

 

Pegawai/Agensi Terlibat :

 

  • Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
  • Perbadanan Putrajaya (PPJ)
  • Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
  • Jabatan Kerja Raya (JKR)
  • Suruhanjaya PilihanRaya Malaysia (SPR)
  • Jabatan Perhutanan 

 

Klik di sini untuk galeri gambar 

Category: 
Year: