Kursus Aplikasi MyGeiTranslator kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Pahang dan agensi di negeri Pahang