Skip to main content

PEGIS / PenangGeoHub

PEGIS adalah singkatan bagi Sistem Maklumat Geografi Pulau Pinang.

Access Application
penang-bridge-night-view

Pusat PEGIS pula berperanan untuk menyediakan perkhidmatan dan produk yang berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) bagi Negeri Pulau Pinang.

Pusat PEGIS pula berperanan untuk menyediakan perkhidmatan dan produk yang berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) bagi Negeri Pulau Pinang.