Skip to main content

Perak GIS

PerakGIS merupakan Sistem Maklumat Perancangan Geo-Spatial Negeri Perak yang dibangunkan berasaskan keperluan Kerajaan Negeri Perak untuk mewujudkan sebuah pangkalan data geospatial yang komprehensif di peringkat negeri, daerah dan tempatan.

Access Application
ipoh

Projek PerakGIS merangkumi pembangunan pangkalan data GIS, Portal PerakGIS dan aplikasi yang melibatkan analisis. Data dan maklumat dikumpul melalui kerjasama dengan jabatan dan agensi kerajaan diperingkat negeri, daerah dan tempatan.

Unit PerakGIS telah membangunkan beberapa aplikasi GIS secara dalaman menggunakan perisian ‘opensource’. Proses penambahbaikan dijalankan dari semasa ke semasa.