Skip to main content
Please wait...

Sarawak - Sarawak Geoportal

Sarawak Geoportal

Portal ini bertujuan untuk membolehkan pengguna memahami pelbagai alam sekitar, perkembangan sosial dan politik yang berlaku di Sarawak dan untuk menjadikan isu-isu asas ini lebih telus.

Access Application

Semua peta, imej satelit dan shapefiles boleh dilihat, dilapisi dan disesuaikan untuk memenuhi keperluan tertentu.

Semua sumber dan rujukan untuk peta, imej satelit dan shapefiles boleh dirujuk dalam Data Fact Sheet (Lembaran Fakta Data).