Publications

Ruangan ini menyediakan pelbagai koleksi bahan penerbitan yang diterbitkan di bawah program MyGDI sebagai medium perkongsian maklumat geospatial kepada pelbagai agensi, pelajar dan orang awam. Bahan penerbitan diterbitkan secara berkala yang merangkumi laporan aktiviti tahunan, laporan-laporan khas, koleksi artikel yang didokumenkan bagi rujukan masa hadapan. Buletin Geospatial Sektor Awam diterbitkan dua kali setiap tahun dan ianya boleh didapati di dalam bentuk digital, flipbook dan juga cetakan buku. 

 

MyGDI Newsletter juga di keluarkan secara berkala di bawah program MyGDI bagi memudahkan penyaluran maklumat yang lebih pantas dan terkini. Brosur dan Pamplet merupakan koleksi-koleksi yang dikumpul bagi perkongsian mengenai maklumat geospatial, penerangan aplikasi-aplikasi MyGDI dan sumber-sumber rujukan maklumat geospatial untuk tujuan pengedaran.

 

 

BGSA