Skip to main content

Sesi Taklimat Program MyGDI Kepada Setiausaha Bahagian KATS

Pada 18 Februari 2020, MaCGDI telah menganjurkan satu sesi taklimat kepada Setiausaha Bahagian dan para pegawai kanan KATS bagi mengukuh dan meningkatkan lagi pengetahuan mengenai produk dan perkhidmatan geospatial di bawah Program MyGDI. Taklimat ini juga merupakan salah satu usaha pelaksanaan libat urus bersama pengurusan tertinggi serta mewujudkan kolaboratif strategik antara Bahagian di bawah KATS.

 

Lawatan Kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

Pada 10 Februari 2020, pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah mengadakan kunjungan lawatan kerja ke MaCGDI. Delegasi SPAN telah diketuai oleh YBhg. Dato' Ir. Mohd Shukri bin Abdul Razik selaku Pengarah Eksekutif, Bahagian Perancangan Strategik, SPAN.

 

SPAN berperanan sebagai pengawal selia industri perkhidmatan air merancang untuk menjalinkan kolaborasi bersama MaCGDI dari segi aplikasi dan maklumat geospatial dalam perancangan dan pengurusan perkhidmatannya. SPAN juga merupakan agensi yang turut bernaung di bawah KATS bersama-sama MaCGDI.

Lawatan Akademik Politeknik Ungku Omar

Pada 14 Januari 2020, MaCGDI, KATS telah menerima kunjungan daripada para pelajar Diploma Geomatik, Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar (PUO). Pada semester ini, para pelajar ditawarkan subjek Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan lawatan akademik ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal mengenai produk serta aktiviti perkongsian maklumat geospatial negara yang dilaksanakan oleh MaCGDI. Delegasi lawatan akademik ini disertai oleh 30 orang pelajar dan telah diketuai oleh YBrs.

 

Laporan Ringkas Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM) BIL.1 Tahun 2015

Mesyuarat ini telah diadakan di  Bilik Gerakan SUPS, Tingkat 9, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, 93578, Kuching, Sarawak pada 17 November 2015. Sebanyak 19 agensi telah terlibat di dalam mesyuarat ini  bagi membincangkan pelbagai isu dan kemajuan Jawatankuasa Teknikal Standard sepanjang tahun 2015.

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area, Parliamentary / State Electoral Area Dan Census Enumeration Block Di Bawah Kategori Demarcation BIL. 1/2016

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area, Parliamentary / State Electoral Area Dan Census Enumeration Block Di Bawah Kategori Demarcation Bil.1/2016 telah dipengerusikan oleh Sr Chan Keat Lim, Pengarah Ukur Seksyen Perundangan Kadaster, JUPEM iaitu selaku Pengerusi Agensi Tunjak dan Custodian Data Geospatial Kategori Demarcation.