Skip to main content
Please wait...

Istilah Sumber dan Definition adalah berdasarkan dokumen ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms (MLGT).
Bidang, Subbidang, Istilah Sasaran dan Huraian adalah daripada Kumpulan Kerja Multi-Lingual Glossary of Terms Maklumat Geografi/ Geomatik (KKMLGT).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z