Skip to main content
Please wait...

Khidmat Runding MyGDI

Khidmat Runding MyGDI

Data Geospatial

Memberi khidmat runding teknikal dalam pembangunan data geospatial di peringkat agensi persekutuan dan negeri.

Aplikasi

Menyediakan Perkhidmatan Pembangunan aplikasi web GIS menerusi perkongsian maklumat geospatial.

Polisi dan Standard

Memberi khidmat runding dan penyelarasan latihan kepada agensi kerajaan serta pihak berkepentingan bagi pemakaian standard dan polisi.

Infrastruktur ICT GIS

Menyediakan perkhidmatan khidmat runding berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS dan ketersediaan data untuk dikongsi kepada agensi kerajaan.