Skip to main content

Menyediakan perkhidmatan pembangunan aplikasi web GIS menerusi perkongsian maklumat geospatial.

 

Aktiviti – aktiviti :

  • Agensi membuat permohonan secara bertulis bagi mendapatkan khidmat runding pembangunan aplikasi dari PGN;
  • Pembentukan pasukan projek khidmat runding;
  • Penyediaan dokumen permulaan projek (DPP).