Skip to main content
Please wait...

Aplikasi

Aplikasi

Menyediakan perkhidmatan pembangunan aplikasi web GIS menerusi perkongsian maklumat geospatial.

Aktiviti-aktiviti:

Agensi membuat permohonan secara bertulis bagi mendapatkan khidmat runding pembangunan aplikasi dari PGN

Pembentukan pasukan projek khidmat runding

Penyediaan dokumen permulaan projek (DPP)