Skip to main content

Aplikasi MS1759 merupakan enjin carian bagi Maklumat Geografi/Geomatik – Kod Butiran dan Atribut MS 1759:2015. Pengguna boleh membuat carian dengan menggunakan kategori dan kata-kunci. Hasil carian akan memaparkan Kod Butiran, Nama Butiran, Penerangan Butiran, Kod Atribut dan Nama Atribut.

Access Application

Mengenai MS1759

Maklumat Pembangunan Aplikasi

Aplikasi MS1759 telah dibangunkan pada tahun 2009 dengan carian merujuk kepada pemakaian standard MS1759:2004 dan kemudian telah dinaiktaraf pada tahun 2016 dengan carian merujuk kepada pemakaian standard MS1759:2015.

 

Pengguna Sasaran

Pengguna Data dan Pembangun Aplikasi GIS.

Kegunaan Aplikasi

Pengguna boleh membuat rujukan berkenaan butiran kod dan attribut.

Kelebihan MS1759

 

Aplikasi MS1759 berperanan sebagai sumber rujukan agensi lain agar data-data geospatial yang dibangunkan mematuhi standard Malaysia.

 
 

Perkongsian data di kalangan agensi kerajaan akan berkembang dengan lebih pesat.

Ciri-ciri

Carian menggunakan kata kunci pada Kategori, Sub Kategori, Fitur atau Atribut;

Penggunaan Dwibahasa;

Paparan Gambar Butiran;

Maklumat Pengenalan MS1759.