Skip to main content
Please wait...

Data Geospatial

Data Geospatial

Memberi khidmat runding teknikal dalam pembangunan data geospatial di peringkat agensi persekutuan dan negeri.

Aktiviti-aktiviti:

Kolaborasi bersama agensi dalam pembangunan data geospatial

Mengadakan mesyuarat/ perbincangan bersama agensi yang terlibat berkaitan data geospatial

Menyediakan latihan/bengkel yang berkaitan pembangunan data geospatial