Skip to main content
Please wait...

Infrastruktur ICT GIS

Infrastruktur ICT GIS

Menyediakan perkhidmatan khidmat runding berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS dan ketersediaan data untuk dikongsi kepada agensi kerajaan.

Aktiviti:

Mengadakan mesyuarat/ perbincangan teknikal berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS

Memberi khidmat runding berkaitan spesifikasi teknikal ICT untuk perolehan ICT GIS

Memberi khidmat teknikal dan troubleshooting bagi agensi yang memerlukan

Memberikan khidmat nasihat berkaitan perkongsian maklumat geospatial